ewch i’r prif gynnwys

cysylltu â'n timau israddedig

os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudio israddedig ym mhrifysgol caerdydd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r opsiynau isod.

swyddfa recriwtio israddedigion

mae yna nifer o ffyrdd gallwch gysylltu â ni a chael y wybodaeth ddiweddaraf am astudio israddedig yng nghaerdydd.

os oes gennych gwestiwn penodol, neu ar gyfer gwybodaeth a chyngor, cwblhewch ein ffurflen gysylltu. wrth gwblhau'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib, er mwyn ein helpu ni gyda'ch ymholiad.

fel arall, cysylltwch â ni: +44 (0)29 2087 4455

swyddfa ryngwladol

ar gyfer gwybodaeth a chyngor ar gyfer darpar israddedigion yr ue a rhyngwladol, llenwch ein ffurflen neu cysylltwch â: +44 (0)29 2087 4432

os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â chais rydych wedi ei wneud ar gyfer cwrs israddedig, cwblhewch ein ffurflen gysylltu. wrth gwblhau'r ffurflen, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib, er mwyn ein helpu ni gyda'ch ymholiad.

fel arall, cysylltwch â ni:

ebost: admissions@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 9999

os hoffech gael gwybod rhagor am ein rhaglen allgymorth i ysgolion neu gadw lle, gallwch gysylltu â ni drwy:

ebost: schools@caerdydd.ac.uk
ffôn
: 029 2087 4455

sgwrsio'n fyw gyda’r swyddfa israddedig

oes gennych unrhyw gwestiynau am wneud cais i astudio gyda ni yng nghaerdydd? mae staff y swyddfa israddedigion ar-lein bob dydd mercher rhwng 16:00 a 18:00 i sgwrsio â chi.

dechreuwch sgwrsio yma